Hiệp Hội Người Việt San Diego
Vietnamese Federation Of San Diego
Tiếng Nói Của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại San Diego

7833 Linda Vista Road, San Diego, California 92111

Trang Nhà
Mục Tiêu và Tôn Chỉ
Về Hiệp Hội
Bản Tin
Tuyên Dương
Liên Lạc
Đàm Thoại
Bảng Tiếng Mỹ
Sinh Hoạt Đặc Biệt
Sinh Hoạt Sắp Tới
Sinh Hoạt Đã Qua
Sinh Hoạt Thường Niên
Từ Việt Nam Đến Hoa Kỳ
Lịch Sử Việt Nam
Văn Hóa và Nghệ Thuật
Y Tế
Hội Viên
Ân Nhân
Địa Chỉ Hữu Ích Trên Mạng
Văn Phòng Khai Thuế & Địa Ốc 

Phạm Quang Vỹ

4419 Euclid Ave. # 201

San Diego, CA 92115

Tel: (619) 287-7487

Cell: (619) 398-6282

Xin gọi phone lấy hẹn trước

Mở cửa 7 ngày trong tuần

Sinh sống tại Hoa Kỳ từ năm 1966

Hành nghề địa ốc và thuế từ năm 1978

 

@2006 Vietnamese Federation of San Diego. All rights reserved.