Hiệp Hội Người Việt San Diego
Vietnamese Federation Of San Diego
Tiếng Nói Của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại San Diego

7833 Linda Vista Road, San Diego, California 92111

Linda Vista Pharmacy

Dược Sĩ Bùi Quang Tiến

Tiệm Thuốc Tây Chuyên Nghiệp

2361 Ulric Street,

San Diego, CA 92111

Tel: (858) 277-6147

Fax: (858) 277-6146

Nhận Medi-Cal và Bảo Hiểm

Bán Thuốc Theo Toa Bác Sĩ

Tận Tâm - Cẩn Thận - Nhanh Chóng

Hướng Dẫn Cách Dùng Thuốc

Có Bán Nhiều Loại Thuốc Bổ Cho Người Cao Niên

Giờ Mở Cửa:

Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:30am - 5:30pm

Thứ Bảy: 9:00am - 1:00pm

* Chủ Nhật Đóng Cửa

@2006 Vietnamese Federation of San Diego. All rights reserved.