Hiệp Hội Người Việt San Diego
Vietnamese Federation Of San Diego
Tiếng Nói Của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại San Diego

7833 Linda Vista Road, San Diego, California 92111

Trang Nhà
Mục Tiêu và Tôn Chỉ
Về Hiệp Hội
Bản Tin
Tuyên Dương
Liên Lạc
Đàm Thoại
Bảng Tiếng Mỹ
Sinh Hoạt Đặc Biệt
Sinh Hoạt Sắp Tới
Sinh Hoạt Đã Qua
Sinh Hoạt Thường Niên
Từ Việt Nam Đến Hoa Kỳ
Lịch Sử Việt Nam
Văn Hóa và Nghệ Thuật
Y Tế
Hội Viên
Ân Nhân

Thượng Viện Cali Thông Qua Nghị Quyết Cờ Vàng SCR 17.  Tiếp Tục Vận Động Tại Hạ Viện Để Cờ Vàng Bay Khắp California.

 
(Sacramento, CA) – Thượng Nghị Sĩ Denise Ducheny từ vùng San Diego đã bất thần đưa Nghị Quyết SCR 17 vinh danh cờ vàng 3 sọc đỏ ra trước Thượng Viện California sáng hôm thứ tư, 2 tháng 6, và yêu cầu được toàn viện thông qua. Viện dẫn rằng nghị quyết đã được Ủy Ban Điều Lệ thông qua với số phiếu tuyệt đối 5-0 hôm thứ tư tuần trước, do đó Thượng Viện California đã nhanh chóng chấp thuận với số phiếu tuyệt đối 22-0. Nghị Quyết SCR 17 sẽ được đưa sang Hạ Viện California để được cứu xét. Với các số phiếu biểu quyết tuyệt đối từ Thượng Viện, Nghị Quyết SCR 17 được dự đoán sẽ được thông qua một cách nhanh chóng tại Hạ Viện. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Dân Biểu Trần Thái Văn từ Sacramento, Cộng Đồng Việt Nam từ khắp nơi vẫn tiếp tục vận động với các dân biểu tiểu bang trong khu vực của mình để kêu gọi hỗ trợ cho nghị quyết.

 

Hành động của TNS Ducheny là một chứng tỏ rõ ràng nhất nhằm chứng tỏ sự hiệu quả của những vị dân cử thực sự quan tâm đến tiếng nói của cộng đồng Việt Nam. Nếu không có hành động cụ thể này, Nghị Quyết SCR 17 có thể bị kẹt lại trong số hàng trăm dự luật khác đang chờ được thông qua tại Thượng Viện California, chưa kể đến những tranh chấp liên quan đến vấn đề tài khóa (budget) và tranh chấp quyền lực giữa Thống Đốc và Thượng Viện California.


Sự tận tâm của TNS Ducheny cũng không thể có được nếu không có sự đoàn kết và tổ chức rất ngăn nắp và quy mô của Cộng Đồng Việt Nam tại vùng San Diego. Dưới sự lãnh đạo của ông Lê Công Nghiệp, Chủ Tịch Hiệp Hội Cộng Đồng Việt Nam tại vùng San Diego, cộng đồng này đã liên tục và bền bĩ làm việc với TNS Ducheny trong suốt nhiều năm qua. Vì đây là cộng đồng lớn nhưng không có hiện tượng nhiều ban chấp hành cộng đồng đối nghịch nhau và không có nhiều phe phái vận động riêng rẽ cho nghị quyết, khiến TNS Ducheny dễ dàng cảm nhận rằng đây là việc vận động cho nghị quyết là ước nguyện chân chính cho cộng đồng người Mỹ Gốc Việt tại San Diego mà không sợ phật lòng bất cứ thành phần nào trong cộng đồng.


Với sự trợ lực của Dân Biểu Trần Thái Văn trong kỳ vận động cho nghị quyết năm nay, TNS Ducheny dễ dàng nhận ra rằng đây là ước nguyện của cả cộng đồng Việt Nam tại California, chứ không riêng gì tại San Diego. Áp lực của các khối cử tri gốc Việt từ khắp nơi giúp các vị dân cử nghĩ đến ước nguyện của các cử tri của họ hơn là ý muốn của các thế lực xa vời và vô ích như chính quyền liên bang hay chính quyền Cộng Sản Việt Nam.


Nghị Quyết SCR 17 sẽ được đưa sang Hạ Viện để được cứu xét tương tự như tiến trình vừa qua tại Thượng Viện. Chiến dịch vận động cho nghị quyết này sẽ được đẩy mạnh đối với các dân biểu tiểu bang trong thời gian sắp tới.

 

NQL

 

@2006 Vietnamese Federation of San Diego. All rights reserved.