Hiệp Hội Người Việt San Diego
Vietnamese Federation Of San Diego
Tiếng Nói Của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại San Diego

7833 Linda Vista Road, San Diego, California 92111

Trang Nhà
Mục Tiêu và Tôn Chỉ
Về Hiệp Hội
Bản Tin
Tuyên Dương
Liên Lạc
Đàm Thoại
Bảng Tiếng Mỹ
Sinh Hoạt Đặc Biệt
Sinh Hoạt Sắp Tới
Sinh Hoạt Đã Qua
Sinh Hoạt Thường Niên
Từ Việt Nam Đến Hoa Kỳ
Lịch Sử Việt Nam
Văn Hóa và Nghệ Thuật
Y Tế
Hội Viên
Ân Nhân

TRẬN CHIẾN QUYẾT LIỆT GIỮA CỘNG SẢN VÀ NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HẢI NGOẠI  TẠI QUỐC HỘI TIỂU BANG CALIFORNIA QUA NGHỊ QUYẾT CỜ VÀNG  SCR 17.

 

Sacramento : Vào ngày 4 tháng 5 năm 2005,  nhiều hội đoàn ở khắp nơi  tề tựu về Thủ phủ Sacramento để hổ trợ cho Nghị Quyết Công Nhận Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của Việt Nam Cộng Hoà là Biểu Tượng duy nhất của Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại thuộc Tiểu Bang California. Trong nhiều tháng qua Tập Đoàn Cộng Sản Hà Nội cố ra sức vận động mua chuộc các Thượng Nghị Sĩ và Dân Biểu trong Quốc Hội bằng nhiều thủ thuật  khác nhau để âm mưu phá hoại. Trần Tuấn Anh: Tổng Lãnh Sự  Cộng Sản San Francisco, Tôn Nữ Thị Ninh: Phó Chủ Tịch Quốc Hội Cộng Sản Hà Nội đã đi thuyết khách và gởi kháng thư  đến từng giới chức trong Quốc Hội yêu cầu các vị dân cử vô hiệu hóa Nghị Quyết, đồng thời chúng còn cử phái đoàn từ Hà Nội qua do Huỳnh Hũu Phú: Chủ Tịch Quốc Hội Cộng Sản Hà Nội hướng dẫn đến  thăm viếng Chủ Tịch Hạ Viện Fabian Nunez để vuốt ve mua chuộc.

 

Từ 9 giờ sáng, một phái đoàn đại diện cho các Cộng Đồng ở San Diego, Sacramento, Stockton, Riverside, San Jose, Oakland, Santa Ana, San Francisco . . . đã đến từng Văn Phòng các Thượng Nghị Sĩ trong Uy Ban Tư Pháp Định Chế Thượng Viện để vận động hổ trợ cho Nghị Quyết này.  Bên ngoài Quốc Hội, đồng bào từ khắp nơi đổ về đã trưng cờ, biểu ngũ  để biểu dương cho các vị Dân cử trong Quốc Hội thấy rõ tinh thần và quyết tâm chống Cộng của Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại.

 

Khoảng 2 giờ 15, sau khi bà Thượng Nghị Sĩ Ducheny, Dân Biểu Trần Thái Văn đồng tác giả Nghị Quyết  SCR 17 và Ong Lê Công Nghiệp, Chủ Tịch Hiệp Hội Người Việt San Diego được đề cữ đại diện cho các Cộng Đồng, các Tổ Chức, Hội Đoàn tham dự  trình bày lý do, nguyện vọng của Cộng Đồng Người Việt California, Thượng Nghị Sĩ  Don Perata, Chủ Tịch Uy Ban Tư Pháp Định Chế Thượng Viện muốn biết ý kiến của số người Việt trong phòng họp trước khi Uy Ban bỏ phiếu quyết định nên  nêu ra câu hỏi: “ AI LÀ NGƯỜI ỦNG HỘ NGHỊ QUYẾT NÀY?” :

 

Hầu hết hơn 100 người Việt  trong phòng, phần lớn là đại diện cho các Cộng Đồng, Tổ chức, Hội đoàn khắp Cali đều giơ tay ủng hộ. Chỉ có 7 người trong phái đoàn Cộng Sản mà đồng bào  đã nhận diện được là:  Phùng tuệ Châu (Santa Ana), Phan Mẫn (San Diego), Vũ Đức Vượng, Chung Hoàng Chương và 3  SV trẻ thuộc nhóm thiên tả VietUnity ( San Francisco)  giơ tay chống đối.

 

Vì là thiểu số cho nên  họ  được Thượng Nghị Sĩ  Chủ Tịch cho lên phát biểu ý kiến,  với gịong điệu tuyên truyền quen thuộc của Cộng Sản và bài bản đã được soạn sẳn,  họ thay phiên nhau đọc để cố hoàn thành sứ mạng mà tập đoàn Cộng Sản  giao phó, 2 Thượng Nghị Sĩ  Bowen và Cedillo đã đặt rất nhiều câu hỏi bất lợi cho phái đoàn. Thượng Nghị Sĩ  Ducheny, Dân Biểu Trần Thái Văn, Ong Lê Công Nghiệp đã thay nhau trả lời, giãi đáp và phân tích rõ ràng mạch lạc những vấn đề do 2 Thượng Nghị Sĩ  nói trên đưa ra. Khi thấy tình hình trở nên căng thẳng có thể gây nên tình trạng sức mẽ trong Uy Ban, Thượng Nghị Sĩ  Don Perata yêu cầu hoản biểu quyết lại hai tuần lễ để có thời gian nghiên cứu điều chỉnh lại.

 

Sau khi biết được buổi họp tạm ngưng và Uy Ban Tư Pháp Định Chế sẽ biểu quyết vào một phiên họp khác, nhóm chống đối đã chuồn theo cửa hông để tránh khỏi sự phản kháng giận dữ của đồng bào,  và bà Thượng Nghị Sĩ  Ducheny và Dân Biểu Trần Thái Văn đã giãi thích cho đồng bào mọi sự việc trong phiên họp rõ ràng, tường tận đồng thời kêu gọi mọi người tiếp tục vận động với những vị Thượng Nghị Sĩ  và Dân Biểu  tại địa phương mình nhiều hơn nữa để họ yễm trợ cho Nghị Quyết, cho nguyện vọng cữ tri của họ, và trước mắt là vận động với 2 Thượng Nghị Sĩ  tư  tưởng đang lưỡng lự  chưa dứt  khoát, đó là:

  1. Senator  Bowen ,  District 28

                  2512 Artesia Blvd  # 200

                  Redondo Beach, Ca 90278.

                  Tel: (310) 318–6994 or (916) 445 - 5953

                   Email :  Senator.Bowen@sen.ca.gov

 

      2.  Senator  Cedillo , District 22

                   617 South Olive Street, suite 710.

                   Los Angeles, Ca 90014.

                   Tel: (213) 612 - 9566. or   (916) 445 – 3456 .

                   Email:  Senator.Cedillo@sen.ca.gov

 

Xin đồng bào email hoặc gọi phone vào văn phòng 2  Thượng Nghị Sĩ nói trên để yêu cầu họ Support cho Nghị Quyết, chỉ cần vắn tắt :  nêu tên tuổi,  số phôn,  lời yêu cầu .

Thí dụ:  My name is  Nam,  phone number (310) 318 – 9999,  Please  support  SCR 17.

 

Với tinh thần và khí thế của đồng bào qua cuộc  điẽu trần tại Quốc Hội vừa qua, chúng tôi tin rằng mỗi một người Việt Quốc Gia Hải Ngoại là một pháo đài kiên cố ngăn chận bọn Cộng Sản đang ra sức đánh phá mảnh đất tự do cuối cùng mà chúng ta đã tốn biết bao công sức để tạo dựng được.

 

UỶ BAN VẬN ĐỘNG CỜ VÀNG CALIFORNIA.

 

@2006 Vietnamese Federation of San Diego. All rights reserved.