Hiệp Hội Người Việt San Diego
Vietnamese Federation Of San Diego
Tiếng Nói Của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại San Diego

7833 Linda Vista Road, San Diego, California 92111

Trang Nhà
Mục Tiêu và Tôn Chỉ
Về Hiệp Hội
Bản Tin
Tuyên Dương
Liên Lạc
Đàm Thoại
Bảng Tiếng Mỹ
Sinh Hoạt Đặc Biệt
Sinh Hoạt Sắp Tới
Sinh Hoạt Đã Qua
Sinh Hoạt Thường Niên
Từ Việt Nam Đến Hoa Kỳ
Lịch Sử Việt Nam
Văn Hóa và Nghệ Thuật
Y Tế
Hội Viên
Ân Nhân

Chương Trình Thống Kê Dân Số 2010 (Census 2010)

Tất cả thắc mắc về chương trình Kiểm Tra Dân Số 2010 xin liên lạc:

Điện Thoại: 619-549-2795 từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối, 7 ngày một tuần, hoặc

Email: Dzunglehh@yahoo.com

Xin quý vị nhớ trả lời Bản Câu Hỏi và gởi lại qua bưu điện trước ngày 1 tháng 4, 2010.

Bản mẫu các câu hỏi bằng tiếng Việt (xin nhấn vào đây). Quý vị có thể in ra bản này và dùng nó để làm mẫu trả lời những câu hỏi bằng tiếng Anh trên bản câu hỏi chính thức.

Để vào trang web tiếng Việt của chính phủ xin nhấn link: Census 2010 Tiếng Việt

Thưa quý đồng hương,

Trong tháng Ba này, cơ quan kiểm tra dân số của chính phủ liên bang sẽ gởi đến tận nhà quý vị một bản câu hỏi về những người hiện đang cư ngụ trong nhà quý vị.Theo luật liên bang, mọi nhà đều có bổn phận trả lời và gởi lại những câu hỏi này. Chương trình kiểm tra dân số, được thực hiện mỗi 10 năm, rất cần thiết để chính phủ dựa vào đó và thảo kế hoạch phục vụ cho thích hợp với thành phần dân số từng vùng như xây trường học, thư viện, trung tâm giữ trẻ, trung tâm cho người già, trung tâm y tế, sở cảnh sát, sở phục vụ xã hội v.v...Đặc biệt năm nay, kết quả kiểm tra dân số sẽ được dùng để ấn định lại số dân biểu Hạ Viện Liên Bang Hoa Kỳ cho thích hợp với dân số.  Ngoài ra các cơ sở thương mại tư cũng sẽ dùng thống kê này để tính việc mở siêu thị, nhà băng, xây nhà hay chung cư, tuyển nhân viên biết nói tiếng của thiểu số địa phương v.v... Muốn bảo đảm cho cộng đồng nơi quý vị cư ngụ được hưởng những quyền lợi nói trên trong 10 năm tới thì chúng ta phải tích cực tham gia chương trình kiểm tra dân số năm nay. Hiệp Hội mong quý vị để ý đến việc này bằng cách trả lời và gởi lại cho đúng hạn.

 


@2006 Vietnamese Federation of San Diego. All rights reserved.