Hiệp Hội Người Việt San Diego
Vietnamese Federation Of San Diego
Tiếng Nói Của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại San Diego

7833 Linda Vista Road, San Diego, California 92111

Trang Nhà
Mục Tiêu và Tôn Chỉ
Về Hiệp Hội
Bản Tin
Tuyên Dương
Liên Lạc
Đàm Thoại
Bảng Tiếng Mỹ
Sinh Hoạt Đặc Biệt
Sinh Hoạt Sắp Tới
Sinh Hoạt Đã Qua
Sinh Hoạt Thường Niên
Từ Việt Nam Đến Hoa Kỳ
Lịch Sử Việt Nam
Văn Hóa và Nghệ Thuật
Y Tế
Hội Viên
Ân Nhân

ĐẠI HỘI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU ĐỘC LẬP CỦA HIỆP HỘI NGƯỜI VIỆT SAN DIEGO NHIỆM KỲ 2006 – 2008.

San Diego: Vào ngày 23 tháng 7 năm 2006 vừa qua, tại Trụ Sở Hiệp Hội Người Việt San Diego, đông đảo đồng hương đã tề tựu về tham gia đại hội bầu cử Đại Biểu Độc Lập nhiệm kỳ 2006 đến 2008.

Độ khoảng 200 người phần lớn là các khuôn mặt quen thuộc trong các hội đoàn Quân Dân Cán Chính, các vị nhân sĩ trong các thành phần Tôn Giáo, Đảng Phái chính trị quốc gia, các Sinh Viên trong các trường Đại Học đã hăng hái và nhiệt tình tham gia cuộc bầu cử này.

Xin được nói rõ thêm, đại hội này được tổ chức là để bầu ra 25% số đại biểu không nằm trong các hội đoàn, bất cứ người Việt nào sinh sống hợp pháp tại San Diego đều được quyền tham gia bầu cử và ứng cử. Theo Bản Điều Lệ của Hiệp Hội: 75% Đại Biểu do các Hội Đoàn là thành viên của Hiệp Hội đề cử và 25% Đại Biểu dành riêng cho những người độc lập, không nằm trong hội đoàn nào. Sở dĩ số Đại Biểu do các hội đoàn đề cử nhiều gấp 03 lần so với số Đại Biểu Độc Lập là vì: ngay từ khi mới thành lập Hiệp Hội vào năm 1984, số người tham gia sinh hoạt với cộng đồng phần lớn đều ở trong các đoàn thể, tổ chức, tiêu biểu như: Hội Cựu Quân Nhân, Hội Phụ Huynh Giáo Chức, Hội Cao Niên, Hội Sinh Viên UCSD, SDSU . v. v.

Thể thức bầu cử của Hiệp Hội tương tự như cách bầu cử của Hoa Kỳ, lối bầu cử này có được ưu điểm là tránh được nạn những đoàn thể, đảng phái có nhiều đoàn viên, đảng viên không thể dùng số đông để khuynh loát, khống chế Hiệp Hội được. Chương trình Đại Hội đã bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng và kéo dài hơn 3 giờ với các đề mục diễn tiến thứ tự:

1. Nghi lễ chào Cờ Việt Mỹ.

2. Báo cáo tổng số đại biểu được các hội đoàn đề cử vào Hiệp Hội trong nhiệm kỳ mới.

3. Đại diện 03 Cơ Chế Hiệp Hội là các Ong: Lê Công Nghiệp: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị. Ong Bùi Anh Tuấn:Thụ Uy Đại Biểu Đoàn, Ong Phùng Ngọc Sa: Giám Sát Trưởng Hội Đồng Giám Sát đã lần lượt tường trình những hoạt động của từng Cơ Chế trong nhiệm kỳ 2004 – 2006 và xin nhận những ý kiến đóng góp cũng như phê bình của Đại Hội.

Một số ý kiến đã được ghi nhận như sau: - Hiệp Hội nên có kế hoạch kinh doanh thêm để có đủ tài chánh điều hành trong công việc chung, chứ không nên để những người ra làm việc gánh vác quá nhiều. - Hiệp Hội nên tạo điều kiện sinh hoạt và liên hệ với các hội đoàn thành viên nhiều hơn. - Hội Phụ Huynh Giáo Chức đã giải tán, Hiệp Hội nên thay thế vai trò này để lập ra những giải thưởng khuyến khích đến các học sinh hiếu học, lưu tâm nhiều hơn đối với con em của chúng ta. - Hiệp Hội đã quá lớn mạnh, uy tín và ảnh hưởng đã lan rộng khắp nơi ở hải ngoại, chúng ta có nên biến thái hoặc thay đổi danh xưng cho phù hợp với tình hình thực tế hay không ? - Phương tiện truyền thông báo chí để quảng bá những tin tức của Hiệp Hội, những công việc ích lợi liên quan đến đồng hương không được phổ biến rộng rãi và có hiệu quả nhiều. - Ý kiến sau cùng kết thúc phần góp ý để tiếp tục qua phần thành lập Ban Bầu Cử cho ngày hôm nay: Hiệp Hội nên lập ra một Uy Ban cập nhật hoá những ý kiến của Đại Biểu Đoàn để đưa ra Đại Hội bàn thảo và tu chính nếu thấy đúng và cần thiết.

Phần phê bình và góp ý đã diễn ra rất nghiêm túc và trân trọng, vì phần lớn những người tham dự đại hội này là những người có thực tâm, thực sự muốn xây dựng và đóng góp cho một cộng đồng của người Việt quốc gia chân chính không cộng sản.

BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU ĐOÀN ĐỘC LẬP ĐƯỢC ĐỀ CỬ VÀ THÀNH LẬP GỒM CÓ:

1. Trưởng Ban: Ong Nguyễn Thanh Trang.

2. Phụ Tá : Cô Võ Kim Xuyến.

3. Thư Ký : Ong Nguyễn Anh Anh.

4. Kiểm phiếu : Bà Lê Phương Lan.

5. Kiểm phiếu : Ong Mai Quang Vinh.

Tổng kết có 104 vị ghi danh hợp lệ đã chính thức bỏ phiếu và chọn ra 25 vị Đại Biểu Độc Lập cộng với số Đại Biểu do Hội Đoàn đề cử để bầu lại các Cơ Chế Hiệp Hội Người Việt San Diego nhiệm kỳ 2006 đến 2008 vào ngày 06 tháng 08 năm 2006 sắp đến.

Với Uy Tín và Nền Tảng vững chắc từ hơn 23 năm qua tính từ ngày thành lập, chúng tôi vững tin và hy vọng rằng với sự góp tay góp sức của các Tân Đại Biểu mới, các Cơ Chế mới của Hiệp Hội trong nhiệm kỳ sắp đến sẽ làm việc xứng đáng với sự tôn trọng và tin yêu của đồng hương cũng như chính quyền địa phương tại San Diego.

 

 

Trần Sơn Tường trình

 


@2006 Vietnamese Federation of San Diego. All rights reserved.