Hiệp Hội Người Việt San Diego
Vietnamese Federation Of San Diego
Tiếng Nói Của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại San Diego

7833 Linda Vista Road, San Diego, California 92111

Đại Biểu Đòan Hiệp Hội Người Việt San Diego Bầu cử các cơ chế điều hành nhiệm kỳ 2006-2008...xin xem biên bản

Lời Kêu Gọi Cho Quyền Công Nhân từ Việt Nam-------xin xem bài

Thông Báo Về Việc Tổ Chức Hội Tết 2006 Lê Công Nghiệp ---------- xin xem bài

Thảm Họa Kinh Hoàng Sóng Thần Tsunami 12-2004 Trần Văn Trí ---------- xin xem bài

Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ Thăm Viếng Cộng Đồng Người Việt Tại San Diego Nguyễn Phương ---------- xin xem bài

Thuyền Nhân Việt Nam Từ Phi Luật Tân Bắt Đầu Đến Hoa Kỳ ---------- xin xem bài

@2006 Vietnamese Federation of San Diego. All rights reserved.