Hiệp Hội Người Việt San Diego
Vietnamese Federation Of San Diego
Tiếng Nói Của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại San Diego

7833 Linda Vista Road, San Diego, California 92111

Trang Nhà
Mục Tiêu và Tôn Chỉ
Bản Tin
Tuyên Dương
Liên Lạc
Đàm Thoại
Bảng Tiếng Mỹ
http://chimviet.free.fr

http://www.vnthuquan.net

http://www.freevn.net

http://www.viethoc.org

http://freedomflag.googlepages.com

@2006 Vietnamese Federation of San Diego. All rights reserved.