Hiệp Hội Người Việt San Diego
Vietnamese Federation Of San Diego
Tiếng Nói Của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại San Diego

7833 Linda Vista Road, San Diego, California 92111

MỘT CỘNG ĐỒNG  2  CHỦ TỊCH

Vấn nạn

 

Dân tộc Việt Nam quá  hiểu rõ sự cai trị đẫm máu của đảng CSVN, không thể nào quên được cuộc di tản khổng lồ ra nước ngoài vào ngày 30/4/1975, chạy trối chết, vứt hết lại của cải để giữ lấy mạng sống cho chính bản thân mình, không luyến tiếc nơi chôn nhau cắt rún, chấp nhận mọi sự hiểm nguy trước mắt để thoát khỏi bàn tay máu CSVN, hầu tìm lấy tự do cho cuộc sống.

Cuộc sống của người dân Việt tỵ nạn Cộng Sản tại hải ngoại ở những bước đầu còn bỡ ngỡ nơi đất khách quê người, về ngôn ngữ, khí hậu .v.v. . . đối với bọn Cộng Sản lúc đó chưa thực hiện được mưu đồ của chúng để đua cánh tay nối dài từ Bắc Bộ Phủ ra đến Hải Ngoại. Nhờ đó mọi sinh hoạt trong các Cộng Đồng Viẹt Nam đều vui vẻ, hài hòa, tương trợ lẫn nhau, tạo dựng các tổ chức,  hội đoàn đấu tranh, ái hữu rất đoàn kết và phấn khởi.

Thời gian sau một số người cùng trong một hoàn cảnh tỵ nạn Cộng Sản có chút ít vốn liếng bắt đầu đi tìm danh hảo, thủ lợi, rồi lại bắt đầu tạo sự mâu thuẩn lẫn nhau. Thay vì đoàn kết để hổ trợ người dân tại quê nhà đứng lên giãi thể chế độ Cộng Sản, thì ngược lại chạy về Việt Nam tìm cách bắt tay với Cộng Sản để tìm cách tiêu diệt những người còn nuôi dưỡng tinh thần đấu tranh bất khuất chống lại bạo quyền CSVN.

Song song với những sự việc nêu trên, CSVN  cho bọn tay sai nằm vùng âm mưu  xâm nhập vào các đoàn thể , hội đoàn  Quốc Gia để tìm cách khống chế,  làm suy yếu những  tổ chức, hội đoàn nào có tinh thần Quốc Gia yêu nước chân chính, nếu phương pháp này không có hiệu quả, chúng sẽ dựng lên một tổ chức thứ 2 để khuynh loát , chia rẽ và làm suy yếu Cộng Đồng.

Điễn hình hiện tại ở thành phố San Jose có 2  Ban Đại Diện Cộng Đồng Bắc Cali, 2 Uy Ban bảo Vệ Chính Nghĩa Bắc Cali, 2 Lực Lượng Sĩ Quan Trừ Bị Bắc Cali.

Và tại Santa Ana, Thủ Đô của người Việt tỵ nạn Cộng Sản chúng ta cũng đang bị lâm vào tình trạng như thế.

Mồi khi có lễ lộc, người đồng hương tỵ nạn chúng ta bị xé đôi để đi tham dự 2 nơi, người ngoại quốc nhìn thấy các sự kiện nêu trên sẽ đánh giá cộng đồng người Việt chưa thể hiện được tình đoàn kết thì làm sao đánh thắng được CSVN về mặt chính trị.

Muốn thắng được CSVN  phải đoàn kết, dẹp bỏ mọi tỵ hiềm, danh lợi. Phải đập tan mọi âm mưu của nhũng kẻ đội lốt người Việt Quốc Gia, đứng sau lưng là CSVN dùng đồng tiền  mua chuộc những kẻ háo danh ham lợi, quên đi chính bản thân và thân nhân của mình từng là nạn nhân của Cộng Sản, phản bội lại gia đình, bạn bè, đồng hương và chiến hữu, làm suy yếu tiềm năng đấu tranh của người Việt tỵ nạn Cộng Sản.

Chúng ta phải có bổn phận đưa  những kẻ này ra ánh sáng để quần chúng xet xữ. LS K.

 

 

MỖI LẦM LỠ MỘT MẢNH LÒNG RẠN VỠ.

Mỗi lầm lỡ mộy mảnh lòng rạn vỡ,

Song thời gian hàn gắn được đôi phần.

Riêng cái lầm nơi đất đỏ dung thân,

Thời gian khoét to và sâu bất tận !

Cuộc  đời Tôi có nhiều lầm lẫn,

Lầm nơi, lầm lúc, lầm người.

Nhưng cái lầm to uổng phí cả đời.

Là đã ngốc, nghe và tin Cộng Sản.

 

                * * * * *

 

EACH ERROR CRACKS OR BREAKS THE HEART A BIT

Each error cracks or breaks the heart a bit

Yet time will l  more oe less heal up the wound.

But l iving on Red soil is a mistake,

Which tiem wil l  widen, deepen, with no end.

In al l  my day, not seldom have I erred,

I have m isjudged them, places, moments, men.

The error, though, that’s ruined my whole life,

Was to believe and trust the Communists.

 

ĐAU ĐỚN LẮM CÁI LẦM TO THẾ KỸ

Đau đớn lắm cái lầm to thế kỹ !

Sử sách ngàn đời còn mãi khắc ghi.

Mấy chục năm trời xương máu đổ đi,

Thử hỏi dân đen thu được nhũng gì,

Ngoài một số từ lừa mị kể ngu si !

Người công – nhân trước gọi cu – l Ii

Người lính - cũ nay gọi là chiến -  sĩ .

Song vẫn vác vẫn khuân, vẫn đói nghèo vẫn bị.

Đẩy  đi chiến trường chết hoài chết phí,

Cho một lũ Trung ương lợn ỉ .

Còn cuộc sống ngày xưa tắc tị,

Nay vạn lần thêm tắc tị, đen sì.

Đau đớn lắm cái lầm to thế kỷ !

Sử sách ngàn đời còn mãi khắc ghi .

 

 

 

 

@2006 Vietnamese Federation of San Diego. All rights reserved.