Hiệp Hội Người Việt San Diego
Vietnamese Federation Of San Diego
Tiếng Nói Của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại San Diego

7833 Linda Vista Road, San Diego, California 92111

Chương Trình Chiều Thơ Nhạc San Diego-Vương Màu Kỷ Niệm II

Trong khuôn khổ của Ngày Văn Hoá và Y Tế Cộng Đồng do Hiệp Hội Người Việt tổ chức hằng năm, một chương trình thơ nhạc mang tên “Vương Màu Kỷ Niệm II ” đã được Nhóm Thi Nhạc Sĩ San Diego tổ chức vào lúc 15 giờ ngày 04 tháng 06 năm 2006 taị Nhà Cộng Đồng...xin xem bài tường thuật

Buổi ra mắt CD Giao hưởng khúc "Symphony VIỆT NAM 1975” của Lê Văn Khoa. Một tác phẩm được nhiều nhạc sĩ thế giới và báo chí Hoa Kỳ ca ngợi và được dàn nhạc danh tiếng quốc tế Kyiv Symphony Orchestra and Chorus, Ukraine, thu thanh.

Lúc 7:00 tối Thứ Bảy 17-6-2006 tại trụ sở Hiệp Hội Người Việt San Diego - 7833 Linda Vista Rd SD, CA 92111. Vào cửa miễn phí. Dưới sự bảo trợ của Hiệp Hội Người Việt San Diego....xin xem thư mời

"Vương Màu Kỷ Niệm" Chiểu Thơ Nhạc San Diego do HHNVSD đồng bảo trợ------- xin xem bài

Lê Văn và Rượu Vang Phan Lạc Tiếp------xin xem bài

Tứ Đức Tam Tòng Đỗ Như Điện ------- xin xem bài

Thư Cho Con Giáo Già ------- xin xem bài

 
 
 
 
 
 
 

@2006 Vietnamese Federation of San Diego. All rights reserved.