Hiệp Hội Người Việt San Diego
Vietnamese Federation Of San Diego
Tiếng Nói Của Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản Tại San Diego

7833 Linda Vista Road, San Diego, California 92111

Quý vị muốn liên lạc với Hiệp Hội xin gửi điện thư đến:

info@VietFederationSD.org

 
 
 
 
 
 
 
 

@2006 Vietnamese Federation of San Diego. All rights reserved.